Pon - Pt 09:00-17:00
·

Autor:

Michał Bronisz
Pierwszy artykuł obejmował problematykę nowych przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń. Ściśle związane z instytucją przedawnienia roszczenia jest jego wymagalność.
Read More
Czym jest przedawnienie? Przedawnienie to instytucja prawa cywilnego, która umożliwia uchylenie się od zaspokojenia roszczenia po upływie określonego prawem terminu.
Read More