Nowe terminy przedawnień roszczeń

Czym jest przedawnienie? Przedawnienie to instytucja prawa cywilnego, która umożliwia uchylenie się od zaspokojenia roszczenia po upływie określonego prawem terminu. Terminy przedawnienia wyznaczają więc granice czasowe, w ciągu których możemy dochodzić realizacji roszczenia od naszego kontrahenta, np. zapłaty długu. Po upływie terminu przedawnienia dłużnik bez żadnych konsekwencji może uchylić się od zapłaty lub wykonania innego zobowiązania. W postępowaniu sądowym niezbędnym jest jednak podniesienie zarzutu przedawnienia. Ogromne znaczenie w liczeniu biegu przedawnienia ma określenie daty wymagalności roszczenia, o czym będzie kolejny wpis.

Przeczytaj całość