Pon - Pt 09:00-17:00
·

Usługi prawne

Wynagrodzenie za usługi ustalane jest każdorazowo indywidualnie i dopasowane jest do szczegółowych wymagań Klienta, zależy od złożoności podjętej sprawy, a także poświęconego nakładu pracy.

Wszelkich informacji o mojej Kancelarii oraz na temat zakresu świadczonych usług prawnych udzielamy telefonicznie, a także mailowo. Odpowiadamy na wszystkie pytania i rozwiewamy wątpliwości.

W celu umówienia spotkania zachęcamy do telefonowania pod numerem: 503 666 916

Kancelaria Adwokacka mec. Michała Bronisza świadczy usługi prawne w zakresie praw cywilnego i prawa gospodarczego:

1. Cywilnego:
– reprezentacja osób fizycznych i prawnych w postępowaniach przedsądowych i sądowych;

– prowadzenie sporów z bankami, firmami windykacyjnymi i tzw. „chwilówkami”;

– pomoc dłużnikom na etapie postępowania egzekucyjnego (komorniczego);
– dochodzenie roszczeń wynikających niewykonania lub nienależytego wykonania umów;
– dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia za szkodę i krzywdę powstałą w wypadkach komunikacyjnych, wypadkach przy pracy oraz w wyniku tzw. błędu lekarskiego;
– zniesienie współwłasności nieruchomości, zasiedzenie, ustanowienie służebności;
– bieżąca obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni oraz zarządców nieruchomości, dochodzenie roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umów;
– prowadzenie postępowań spadkowych (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek);

2. Gospodarczego:
– pomoc prawna przy zakładaniu spółek prawa handlowego;
– reprezentacja w postępowaniach upadłościowych i naprawczych;
– sporządzanie umów;
– zaskarżanie uchwał organów spółek,
– prowadzenie windykacji należności i sprawa egzekucyjnych;
– świadczenie stałej, bieżącej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych.

Naszym celem jest jak najlepsza ochrona prawa naszego klienta z wykorzystaniem możliwości, jakie stwarza prawo. Każdą sprawę kancelaria traktuje indywidualnie i zaczyna od ustalenia celu klienta oraz doboru optymalnej i najbardziej ekonomicznej metody jego realizacji. Klient jest na bieżąco informowany o postępie w załatwianiu jego sprawy oraz o dostępnych rozwiązaniach prawnych i celowości wyboru tej a nie innej opcji.

Kancelaria gwarantuje rzetelne i staranne działanie we wszelkich powierzonych jej sprawach oraz dyskrecję. Wyróżnikami pracy kancelarii są: profesjonalizm, skuteczność, terminowość, sumienność oraz zaangażowanie i empatia.

Swoim klientom kancelaria zapewnia:
– osobiste zaangażowanie adwokata w powierzoną sprawę,
– indywidualne negocjowanie ceny usług i jej korzystną relację do ich jakości,
– możliwość uregulowania płatności w ratach.